Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μελέτες για την επισήμανση των τροφίμων

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε τα αποτελέσματα τριών επιστημονικών μελετών, σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα τρόφιμα.

Η επισήμανση των τροφίμων θεωρείται βασικό εργαλείο, ώστε οι καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες, υγιεινές και βιώσιμες επιλογές τροφίμων. Το ΚΚΕρ διεξήγαγε τις τρείς επιστημονικές μελέτες για να συνθέσει τα τρέχοντα στοιχεία σχετικά με τη διατροφική επισήμανση στο πρόσθιο μέρος της συσκευασίας τροφίμων, την επισήμανση της προέλευσης, καθώς και για να αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά όσον αφορά την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα πορίσματα αυτών των μελετών για την εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων, με σκοπό την υποβολή πρότασης αναθεώρησης της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών (στο πλαίσιο της στρατηγικής της «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου).