Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΑΠΕ: η Ευρώπη θέτει φιλόδοξους στόχους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να συμβάλει στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών της ΕΕ.

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχει αναδείξει την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τη διαφοροποίηση και διασφάλιση του ενεργειακού της εφοδιασμού μέσω της επένδυσης σε βιωσιμότερες εναλλακτικές, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, η ΕΕ θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Οι νέοι στόχοι ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ για το 2030

Οι φιλόδοξες προσπάθειες της ΕΕ για την προστασία του κλίματος διατυπώνονται στο νομοθετικό πακέτο «Fit for 55». Στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί ως προς την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) τον Σεπτέμβριο. Η επικαιροποίηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας από τον τωρινό στόχο του 32% έως το 2030. Τον Ιούλιο του 2022, η επιτροπή ενέργειας του Κοινοβουλίου ζήτησε την αύξηση του στόχου στο 45%.

Το σχέδιο REPowerEU, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάιο του 2022, τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία μέσω της ενίσχυσης του ενεργειακού μεριδίου από ανανεώσιμες πηγές στο 45% έως το 2030.

Αύξηση της χρήσης ΑΠΕ ανά τομέα στην ΕΕ

22,1%

Το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ το 2020. Ξεπερνάει τον στόχο του 20% για το 2020 και υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2004 (9,6%).

  • Η Επιτροπή προτείνει επίσης την αναθεώρηση των στόχων στους εξής τομείς:
  • Κτίρια - νέο σημείο αναφοράς για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 49 % έως το 2030
  • Θέρμανση και ψύξη- δεσμευτική ετήσια αύξηση 1,1 ποσοστιαίων μονάδων για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη - ενδεικτική ετήσια αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης
  • Βιομηχανία- νέο σημείο αναφοράς ετήσιας αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τον στόχο της Επιτροπής για τα κτίρια αλλά θέλουν να θέσουν την ετήσια αύξηση για τη θέρμανση και τη ψύξη στις 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ζητούν επίσης πιο φιλόδοξο στόχο για τη βιομηχανία (1,9 ποσοστιαίες μονάδες αντί για 1,1 ποσοστιαίες μονάδες).

Οι ευρωβουλευτές θέλουν τα κράτη μέλη να:

- αναπτύξουν τουλάχιστον δύο διασυνοριακά έργα για την για την επέκταση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2025

- να θέσουν έναν ενδεικτικό στόχο για καινοτόμο τεχνολογία ΑΠΕ τουλάχιστον στο 5% της νέας εγκατεστημένης χωρητικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα μέτρα της ΕΕ εστιάζουν επίσης στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις οικιακές συσκευές και την ενεργειακή φτώχεια.

Στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε εθνικό επίπεδο

Ο πίνακας, με στοιχεία της Eurostat, δείχνει πώς τα κράτη μέλη πέτυχαν τους στόχους του 2020 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ως % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας)

2016 Στόχος 2020 Στοιχεία του 2020 (επίδοση)
Σουηδία 53,8 49 60,1
Φιλανδία 38,7 38 43,8
Λετονία 37,2 40 42,1
Αυστρία 33,5 34 36,5
Δανία 32,2 30 31,6
Εσθονία 28,8 25 30,2
Πορτογαλία 28,5 31 34,0
Κροατία 28,3 20 31,0
Λιθουανία 25,6 23 26,8
Ρουμανία 25 24 24,5
Σλοβενία 21,3 25 25,0
Βουλγαρία 18,8 16 23,3
Ιταλία 17,4 17 20,4
Ισπανία 17,3 20 21,2
Μέσος όρος της ΕΕ 17 20 22
Γαλλία 16 23 19,1
Ελλάδα 15,2 18 21,7
Τσεχία 14,9 13 17,3
Γερμανία 14,8 18 19,3
Ουγγαρία 14,2 13 13,9
Σλοβακία 12 14 17,3
Πολωνία 11,3 15 16,1
Ιρλανδία 9,5 16 16,2
Κύπρος 9,3 13 16,9
Βέλγιο 8,7 13 13,0
Μάλτα 6 10 10,7
Κάτω Χώρες 6 14 14.0
Λουξεμβούργο 5,4 11 11,7