Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Φυτοπροστασία στα εσπεριδοειδή

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Ο περιορισμός των προσβολών από τα κοκκοειδή (ψώρες), πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε καλλιεργητικά μέτρα και λιγότερο σε εφαρμογές φυτοπροστατευτικών. Το κατάλληλο κλάδεμα για τον καλύτερο αερισμό της κόμης μειώνει δραστικά τους πληθυσμούς των εχθρών.

Κόκκινη ψώρα

Σε όσους οπωρώνες, μετά από τυχαία δειγματοληψία, διαπιστώνεται προσβολή καρπών και αν η προσβολή είναι ομοιόμορφη (δηλαδή αφορά τα περισσότερα δέντρα), να γίνει επέμβαση με τη λήψη του δελτίου σε όλες τις περιοχές, με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα. Προσοχή στον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

Παρλατόρια

Σύμφωνα με τα μοντέλα πρόγνωσης ασθενειών και σε όσους οπωρώνες παρουσιάζουν προβλήματα με την παρλατόρια, θα πρέπει να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση της δεύτερης γενιάς του κοκκοειδούς σε όλες τις περιοχές με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα.