Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Το Μικρό Σκαθάρι της Κυψέλης

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την Υγεία των Μελισσών, το Μικρό Σκαθάρι της Κυψέλης είναι παρασιτικό νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΜΣΚ είναι παρασιτικό νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει νομική απαίτηση για οποιαδήποτε επιβεβαίωση του ΜΣΚ. Συνεπώς, οι μελισσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να κοινοποιούν κάθε ύποπτο εύρημα. Μετά την εισαγωγή του ΜΣΚ στην Ιταλία, προστατευτικά μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Η αποστολή μελισσών, βομβίνων, μη επεξεργασμένων μελισσοκομικών υποπροϊόντων, μελισσοκομικού εξοπλισμού και κηρηθρών με μέλι που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση απαγορεύεται από τις μολυσμένες περιοχές. Η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει πλέον (με εξαίρεση τη Νέα Ζηλανδία) τις εισαγωγές μελισσοδεμάτων ή αποικιών από Τρίτες Χώρες.

Επιτρέπεται η εισαγωγή βασιλισσών μελισσών από έναν πολύ περιορισμένο αριθμό χωρών εκτός της ΕΕ. Οι κανονισμοί που αφορούν τις εισαγωγές και τα μέτρα προστασίας είναι η κύρια άμυνα ενάντια στην εισαγωγή και εξάπλωση του ΜΣΚ στην ΕΕ.

  • Είναι συνεπώς ζωτικό ο κάθε μελισσοκόμος να σέβεται τη νομοθεσία της ΕΕ και να επιθεωρεί τακτικά τις αποικίες του για την παρουσία του ΜΣΚ.

Ζημιές στις αποικίες: Το σκαθάρι μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε μεγάλους αριθμούς στις προσβεβλημένες αποικίες όπου τρώει γόνο, μέλι και γύρη. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, το ΜΣΚ καταστρέφει κηρήθρες και προκαλεί ζημιά στην κηρήθρα και αλλοίωση του μελιού τρεφόμενο από αυτό και αφοδεύοντας σε αυτό.

Όταν η προσβολή από το σκαθάρι είναι πολύ υψηλή και ανεξέλεγκτη, τότε καταστρέφεται η αποικία ή το μελισσοσμήνος εγκαταλείπει την κυψέλη.

Εθνικά Συστήματα Καταγραφής Μελισσοκόμων: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταγραφούν όλοι οι μελισσοκόμοι στο εθνικό μελισσοκομικό μητρώο. Όταν είναι άγνωστες οι θέσεις των μελισσοκομείων και των αποικιών που κινδυνεύουν να προσβληθούν από το ΜΣΚ, τότε σε περίπτωση εισαγωγής του σκαθαριού διακυβεύεται η πιθανή έγκαιρη ανίχνευση και εξάλειψή του ή ακόμα και η μακροπρόθεσμη διαχείρισή του.

Πώς να αναγνωρίσετε την Aethina tumida

Η προνύµφη

Η προνύµφη είναι το επιβλαβές στάδιο στην αποικία όταν εµφανιστεί στην κυψέλη. Αναπτύσσεται σε περίπου 1 cm µήκος. Eίναι υπόλευκη, όπως και η προνύµφη του µεγάλου κηρόσκορου (Galleria mellonella).

Ωστόσο, κατόπιν προσεκτικής εξέτασης µπορεί εύκολα να διαφοροποιηθεί λόγω της παρουσίας τριών ζευγών µακριών πρόσθιων ποδιών και ραχιαίων ακάνθων σε κάθε σωµατικό δακτύλιο.

Το ενήλικο

Αρχικά το σκαθάρι είναι ανοιχτόχρωµο και µετά σκουραίνει (καστανό έως µαύρο). Κεφάλι, θώρακας και κοιλιά είναι καλά διαχωρισµένα.

Βιολογικός κύκλος

Το γονιµοποιηµένο θηλυκό γεννά αυγά (1.5 x 0.25 cm) σε συστάδες, π.χ. σε ρωγµές στο ξύλο ή απευθείας στα κελιά γόνου των µελισσών. Το στάδιο της προνύµφης διαρκεί 10-16 ηµέρες.

Οι προνύµφες είναι παµφάγες και τρώνε γόνο, γύρη και µέλι. Η ώριµη προνύµφη γίνεται νύµφη µετά από 15-60 ηµέρες. Η νυµφοποίηση πραγµατοποιείται στο έδαφος εκτός κυψέλης, συνήθως σε βάθος 10 cm - 30 cm. Μαλακά και υγρά εδάφη και µία θερµοκρασία άνω των 10 °C είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου.

Το ζευγάρωµα πραγµατοποείται έξω από την κυψέλη. Ενήλικα µπορούν να πετάξουν τουλάχιστον 5 km για να προσβάλλουν νέες αποικίες.

Κριτήρια που θέτουν υποψία / Συνέπειες προσβολής για την αποικία

Οι προνύµφες σκάβουν στοές µέσα στα πλαίσια και καταστρέφουν το γόνο. Οι απεκκρίσεις στο µέλι τροποποιούν το χρώµα του και προκαλούν τη ζύµωσή του.

Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και στο αποθηκευµένο µέλι πριν την εξαγωγή του.

Κλινικά συµπτώµατα προσβολής από το ΜΣΚ

- Παρατήρηση των σκαθαριών, ασυνήθιστων προνυµφών ή αβγών

- Στοές µέσα στα πλαίσια (προνύµφες που σκάβουν στοές)

- Καταστροφή του γόνου

- Τροποποίηση του χρώµατος του µελιού και ζύµωσή του

Τι πρέπει να κάνουµε σε περίπτωση υποψίας

Το συντοµότερο δυνατό ειδοποιείτε την αρµόδια αρχή που θα εφαρµόσει τα κατάλληλα µέτρα.

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο διπλανό αρχείο: Μικρό Σκαθάρι