Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τεχνικό Σύμβουλο για τα αρδευτικά στην Αιτωλοακαρνανία ψάχνει το ΥπΑΑΤ

Μέσω ΣΔΙΤ ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης.

To YπΑΑΤ προχώρησε στην έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ για την ωρίμανση και την προώθηση προς υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης των Τ.Ο.Ε.Β. στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου και στις ευρύτερες περιοχές Ξηρομέρου, Οζερού, Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας», μέσω ΣΔΙΤ.

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ στη σύνταξη Φακέλου για την υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ, του Έργου: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης των Τ.Ο.Ε.Β. στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου και στις ευρύτερες περιοχές Ξηρομέρου, Οζερού, Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας», 311.000 στρεμμάτων περίπου και εκτιμώμενου προϋπολογισμού 139.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

  •  Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής  Προσφορών: Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Αναλυτικά η Πρόσκληση ΕΔΩ.