Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συστάσεις για την ευημερία των εκτρεφόμενων χοίρων

Η EFSA δημοσίευσε μια επιστημονική γνώμη σχετικά με την καλή διαβίωση των χοίρων στο αγρόκτημα, την πρώτη από τις πολλές γνωμοδοτήσεις που θα εκδοθούν το επόμενο έτος στο πλαίσιο της στρατηγικής Farm to Fork.

Η γνωμοδότηση παρέχει λεπτομερείς προτάσεις για τη βελτίωση της ευημερίας όλων των κατηγοριών εκτρεφόμενων χοίρων που εκτρέφονται στα πιο σχετικά συστήματα εκτροφής που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιγράφει συνολικά 16 προτάσεις για την ευημερία, που αφορούν, μεταξύ άλλων, καταστάσεις όπως ο περιορισμός της κίνησης, αντιμετώπιση της ζέστης ή του κρύου, το στρες και την παρατεταμένη πείνα ή δίψα.

Προβλέπει επίσης μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη ή τη διόρθωση των κινδύνων και για τον μετριασμό των άκρως σχετικών συνεπειών για την ευημερία. Οι εμπειρογνώμονες της EFSA κάνουν ορισμένες λεπτομερείς συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων σχετικά με τα ποσοτικά ή ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται για την απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων χοίρων που εκτράφηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών «End the Cage Age».

Μεταξύ άλλων θεμάτων που καλύπτονται στις συστάσεις είναι αυτά που σχετίζονται με το κόψιμο της ουράς, με το περιθώριο χώρου, το υλικό εμπλουτισμού, τον απογαλακτισμό και την πρακτική των ακρωτηριασμών.

Οι εμπειρογνώμονες της EFSA προτείνουν επίσης ποια ΑΒΜ θα μπορούσαν να συλλεχθούν σε σφαγεία για την παρακολούθηση του επιπέδου ευημερίας στις χοιροτροφικές μονάδες.

Η αξιολόγηση ακολουθεί μια μεθοδολογική καθοδήγηση που θα εφαρμοστεί στις αξιολογήσεις κινδύνου για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των εκτρεφόμενων ζώων και της μεταφοράς ζώων.

Δημόσια εκδήλωση για την καλή διαβίωση των ζώων

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η EFSA διοργανώνει μια δημόσια εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της επιστημονικής γνωμοδότησης για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων χοίρων και οι επικείμενες εργασίες για τη μεταφορά ζώων.