Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Στα 150 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις Αγροδιατροφής

Στο ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ.

Το ποσό των 150 εκατ. ευρώ, κατά είδος ενισχύσεων καθορίστηκε για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του α.ν. 4887/2022, του έτους 2022 .

Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος του ν. 4887/2016, που προκηρύσσεται το έτος 2022, καθορίζεται για το καθεστώς «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», στα 75.000.000 ευρώ.

Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για το καθεστώς «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022, που προκηρύσσεται το έτος 2022, καθορίζεται, στα 75.000.000 ευρώ.

Πηγές Χρηματοδότησης - Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 75.000.000 ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι:

  • Για το τρέχον έτος (2022) δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς ούτε και απώλεια φορολογικών εσόδων,
  • για τo επόμενο έτος (2023) θα προκύψει δαπάνη 20.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων,
  • για τα επόμενα τρία έτη (2024, 2025, 2026) θα προκύψει δαπάνη 55.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 45.000.000 ευρώ και
  • για τα έτη 2027 έως 2040 θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 30.000.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.