Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρακτικές για επιχειρήσεις και μάρκετινγκ τροφίμων

Τα ευρήματα της μελέτης χαρτογράφησης των εκθέσεων του 2021 θα είναι διαθέσιμα στο τέλος του έτους.

Ο αριθμός των υπογραφόντων που δεσμεύονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για τις Υπεύθυνες Πρακτικές για Επιχειρήσεις και Μάρκετινγκ Τροφίμων αυξήθηκε από 65 σε 124, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών εμπόρων της βιομηχανίας τροφίμων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕ για τις Υπεύθυνες Πρακτικές Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ στα Τρόφιμα είναι βασικό στοιχείο της Στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο Πιάτο» και οι υπογράφοντες του κώδικα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του.

Τέτοιες δεσμεύσεις περιλαμβάνουν την προώθηση της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής με τη μείωση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη των προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα ξεκινήσει μια μελέτη για τη χαρτογράφηση των δεσμεύσεων των εταιρειών και των περιοχών που καλύπτουν, προκειμένου να απεικονίσει καλύτερα τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη βιομηχανία τροφίμων και πού βρίσκεται στον δρόμο προς τη βιωσιμότητα.

Τα ευρήματα της μελέτης χαρτογράφησης των εκθέσεων του 2021 θα είναι διαθέσιμα στο τέλος του έτους.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Frans Timmermans δήλωσε: «Η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων είναι μία από τις κύριες αιτίες των κρίσεων του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνω όλες τις εταιρείες να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας. Η ταχεία αύξηση του αριθμού των υπογραφόντων δείχνει ότι ο κλάδος συνειδητοποιεί ολοένα και περισσότερο ότι η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό».