Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ξεκινά το κυνηγετικό έτος 2022-2023

Η ρυθμιστική διάταξη θήρας 2022 -2023.

Στις 20 Αυγούστου ξεκινά το κυνηγετικό έτος 2022-2023, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

  • Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15/9/2022 μέχρι και 28/2/2023 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει κατά την δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές υπηρεσίες και των ομάδων κυνηγών.

Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15/9/2022 μέχρι 20/1/2023 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21/1/2023 μέχρι και 28/2/2023 χωρίς σκύλο δίωξης. Επιτρέπεται επίσης το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης από 20/8/2022 μέχρι 14/9/2022.

Δείτε την απόφαση και τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του εδώ.