Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα εσπεριδοειδή

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας.

Η καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται ομαλά αν και σε ορισμένες περιοχές υπήρξαν προβλήματα καρπόδεσης και συνεπώς η παραγωγή αναμένεται σχετικά μειωμένη.

Δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα από εχθρούς, παρά μόνο σε εντοπισμένες περιοχές στην Αιτωλοακαρνανία (Μαύρος Ακανθώδης), όπου η πίεση παραμένει αυξημένη.

Ο Ψευδόκοκκος αν και εμφανίστηκε αργότερα από την συνηθισμένη εποχή του (Μάϊο-Ιούνιο), δεν φαίνεται να εγκαθίσταται και δε φαίνεται να δημιουργεί νέες ή σοβαρές προσβολές. Εντατική και επιμελής παρακολούθηση των οπωρώνων.

Προληπτική χημική επέμβαση μόνο σε εντοπισμένες καλλιέργειες με προβλήματα ενώ παράλληλα μπορεί να ξεκινήσει η παρακολούθηση για Μύγα Μεσογείου.

Ψευδόκοκκος: Προτείνεται καλό κλάδεμα για πιο σωστό αερισμό των δέντρων και μείωση της υγρασίας. Καθαρισμός και στην περίμετρο των οπωρώνων ώστε να ενισχυθούν οι συνθήκες καλού αερισμού. Οι επεμβάσεις αυτή την εποχή προσπαθούν μόνο να μειώσουν τον πληθυσμό που πιθανώς έχει εγκατασταθεί στην καλλιέργεια.

Εάν παρατηρηθούν προσβολές σε επίπεδο 5-10% της παραγωγής και επιλεχθεί χημική επέμβαση, αυτή θα πρέπει να γίνει μόνο με εγκεκριμένα σκευάσματα και με επιμελή τρόπο, ειδικά στα «κρυφά» σημεία μεταξύ των δέντρων και στα σημεία εκείνα όπου υπάρχει έντονη βλάστηση και αλληλοκάλυψη, με σκοπό τα σκευάσματα να δράσουν στο στόχο.

Φυτοπροστασία: Να συμβουλεύεστε τους τοπικούς γεωπόνους για την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και την Ισχύουσα Νομοθεσία.

  • Ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή σκευασμάτων σύμφωνα με τις εγκρίσεις και τις οδηγίες ετικέτας.
  • Να τηρείτε στο αρχείο σας τις Συνταγές Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Ημερολόγιο χρήσης αυτών, για τουλάχιστον 3 έτη.