Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Φρούτα και λαχανικά με υπερβολική ποσότητα φυτοφαρμάκων

Το 54,2% αυτών των απορρίψεων αντιστοιχούν σε εισαγόμενα προϊόντα φρούτων και λαχανικών από την Τουρκία.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν από το RASFF (σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές) από τις χώρες που το αποτελούν συνολικά 59 ειδοποιήσεις για υπερβολική ποσότητα φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά που φθάνουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωση (ΕΕ) είτε από τρίτες χώρες είτε από την ίδια την ΕΕ.

Το 54,2% αυτών των απορρίψεων αντιστοιχούν σε εισαγόμενα προϊόντα φρούτων και λαχανικών από την Τουρκία με 32 ειδοποιήσεις συνολικά, ακολουθούμενη από την από την Κίνα με 5 ειδοποιήσεις, την Αίγυπτο με 3, τη Γαλλία, την Κολομβία, το Ιράν, τη Γουατεμάλα και τη Νότια Αφρική με 2 και οι υπόλοιπες από διαφορετικές χώρες με προειδοποίηση η καθεμία.

Στα εσπεριδοειδή, ιδίως τα λεμόνια, ανιχνεύθηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε 16 περιπτώσεις, οι πιπεριές σε 8. Οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις προκλήθηκαν από υπερβολική ποσότητα φυτοφαρμάκων σε άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πεπονιών ή των πορτοκαλιών