Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 13,79 εκατ. ευρώ

Από τις 05/07/2022 έως τις 13/07/2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 13.792.551,37 ευρώ.

Δικαιούχοι των πληρωμών είναι 2.177 αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Οι πληρωμές αφορούν προγράμματα και δράσεις όπως το μέτρο των δασώσεων γεωργικών γαιών, οι νέοι αγρότες, η νιτρορύπανση, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, αναδιάρθρωση αμπελώνων, γενετικοί πόροι, μεταφορικά Αιγαίου, τοπικές ομάδες Leader, τη σύσταση ομάδων παραγωγών κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ.