Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις στατιστικές γεωργικών εισροών και εκροών

Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με νέους κανόνες για τις στατιστικές γεωργικών εισροών και εκροών.

Οι ευρωβουλευτές του ΕΚ για τη γεωργία ενέκριναν με 39 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο στις 2 Ιουνίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για τις στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και εκροές (SAIO), που ενοποιεί τη συλλογή γεωργικών δεδομένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών για την χρήση φυτοφαρμάκων. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της προόδου προς τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Οι στατιστικές σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων θα καλύπτουν τις δραστικές ουσίες σε όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που διατίθενται στις αγορές των κρατών μελών καθώς και τις περιοχές καλλιέργειας που υφίστανται επεξεργασία με αυτά τα προϊόντα. Τα πρώτα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος των εκτάσεων καλλιέργειας που έχουν υποστεί επεξεργασία με φυτοφάρμακα θα συλλεχθούν το 2026 και θα διαδοθούν το 2028. Μετά από αυτό, η συλλογή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Εκτός από τα δεδομένα για τη χρήση φυτοφαρμάκων, τα κράτη μέλη θα συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τη ζωική και φυτική παραγωγή, τις γεωργικές τιμές και τα θρεπτικά συστατικά σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο κανονισμού πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Στις συνοδευτικές δηλώσεις του νομοθετικού κειμένου, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύτηκαν για την ταχεία έγκριση εκτελεστικού κανονισμού, ο οποίος θα διασφάλιζε ότι τα στατιστικά αρχεία θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Η ψηφιοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για μια απαίτηση που ορίζει ο κανονισμός SAIO: την κάλυψη τουλάχιστον του 95% της χρήσης φυτοφαρμάκων σε μια γεωργική δραστηριότητα από επαγγελματίες χρήστες.