Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αυξημένο παραμένει το κόστος παραγωγής και τον Μάϊο του 2022

Οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία τον Μάϊο 2022.

Αυξημένο κατά 26,1% παρέμεινε το κόστος παραγωγής και τον Μάϊο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Μάιο 2022, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 13,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον Μάιο 2020, είχε παρουσιάσει αύξηση 5,3%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 13,5%, τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 12,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά, και β) στην αύξηση κατά 16,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε μείωση 4,2%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 - Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 - Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 16,2%.


Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, παρουσίασε αύξηση 26,1% έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2021 με τον Μάιο 2020.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 26,1%, τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 29,8% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,2%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 - Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 16,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2020 - Μαΐου 2021.