Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Απονιτροποίηση: οι 7.957 δικαιούχοι των 102,45 εκατ. ευρώ

Την ένταξη 7.957 δικαιούχων στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (απονιτροποίηση) ανακοίνωσε το υπουργείο.

Πρόκειται για δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 2ης Πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη εκατό δυο 102.459.816 €.

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων λήγουν την 15η Φεβρουαρίου 2024.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της Δράσης, πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής. Στο τεχνικό δελτίο πράξης κάθε δικαιούχου παρατίθεται το μέγιστο συνολικό ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει ο δικαιούχος για όλη την διετή περίοδο δέσμευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης της Δράσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της Δράσης της παρούσας, μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη Δράση αγροτεμάχιο. Το έτος 2022 αποτελεί το πρώτο έτος πληρωμής των δικαιούχων της Δράσης.

Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν ή να τροποποιούν προφανή σφάλματα που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής που έχουν υποβάλλει ή μέρος αυτής, εγγράφως ή μέσω του ΠΣ, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε στιγμή.

Δείτε αναλυτικά τις γενικές και ειδικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι και όλες τις σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες , αλλά και τους πίνακες με τους δικαιούχους, ΕΔΩ.