Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Χρηματοδοτικό εργαλείο για την ΚΑΠ στην Ελλάδα

Η ΚΑΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τη δημόσια χρηματοδότηση να προχωρήσει περαιτέρω και να κάνει τις επενδύσεις πιο προσιτές.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρουν επαναχρησιμοποιήσιμα κεφάλαια για διαχειριστικές αρχές και δάνεια ή εγγυήσεις χαμηλού κόστους σε επενδυτές αγροδιατροφικών προϊόντων.

Νέο βίντεο με μαρτυρίες από την Ελλάδα δείχνουν πώς αυτό μπορεί να συμβεί στην πράξη.

Αγρότες και ειδικοί στα χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσιάζονται στο βίντεο που δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία fi-compass της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα εγγυητικό μέσο χρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αξιοποίησε επιπλέον 20 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (τώρα InvestEU).

Οι μαρτυρίες τους επιβεβαιώνουν πώς η βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και οι προσαρμοσμένες συνθήκες για γεωργικές και αγροδιατροφικές επιχειρήσεις βοήθησαν να ξεκινήσουν νέα αγροτικά επενδυτικά έργα στην Ελλάδα σε περιόδους παγκόσμιων κρίσεων.