Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στις 13 Ιουνίου η νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας

Τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα συνεδριάσουν στο Λουξεμβούργο για να συζητήσουν για την πορεία εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ και τις διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023. Επιπλέον, θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή των ενωσιακών προτύπων στα εισαγόμενα γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα, και θα εξετάσουν την κατάσταση των γεωργικών αγορών υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2023

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με την ανακοίνωσή της για την πορεία εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ. Θα ενημερωθούν επίσης σχετικά με τις διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023.

Εισαγωγές γεωργικών προϊόντων

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα γεωργικά και αγροδιατροφικά προϊόντα.

Γεωργικές αγορές

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των γεωργικών αγορών, ιδίως υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Λοιπά θέματα

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τον κανονισμό για τις γεωγραφικές ενδείξεις.

Η Προεδρία θα παράσχει επίσης ενημέρωση για τις εργασίες των προϊσταμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων.