Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Προσοχή στην Ευδεμίδα (πεδινές περιοχές)

Η έναρξη της 2η πτήσης του εντόμου τοποθετείται στο τέλος Μαΐου. To 25% και το 50% των ακμαίων ατόμων αναμένονται την 10η και την 15η Ιουνίου ενώ το 75% των ακμαίων ατόμων της γενεάς αναμένεται να εμφανιστεί την 25 η Ιουνίου. Η πτήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου.

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται μια μόνο επέμβαση:

✓ Εάν γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή πρέπει να γίνει στο χρονικό διάστημα 10-12 Ιουνίου.

✓ Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 18-20 Ιουνίου.

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται δύο εφαρμογές:

✓ Εάν επιλεγεί εντομοκτόνο που έχει και ωοκτόνο δράση, η 1 η εφαρμογή έπρεπε να γίνει στο χρονικό διάστημα 4-8 Ιουνίου.

✓ Εναλλακτικά, σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1 η εφαρμογή να γίνει άμεσα.

✓ Η 2 η εφαρμογή να γίνει στο τέλος της λήξης του μεσοδιαστήματος εφαρμογής, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσματος της 1ης εφαρμογής.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο και την συχνότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση, το ιστορικό του αμπελώνα, το ύψος της προσβολής, το εντομοκτόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες.

 Φυτοπροστατευτικά

Επιλογή από τα εγκεκριμένα σκευάσματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας Εφαρμόζετε, αποκλειστικά, εγκεκριμένα σκευάσματα. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκεύασμα και οι επαναληπτικές εφαρμογές, να γίνονται με εναλλαγή με σκευάσματα από διαφορετική ομάδα δράσης.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας