Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση Καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς για το 2022

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. αποφάσισε να παρατείνει τη καταληκτική ημερομηνία καταβολής Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς για το έτος 2021 , από την 30η Ιουνίου 2022 στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η Διοίκηση έλαβε αυτή την απόφαση κατανοώντας τις αντιξοότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας.

"Με ευαισθησία και υπευθυνότητα, ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να στηρίζει την αγροτική κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα γεωργού και κτηνοτρόφου", αναφέρει ο Οργανισμός στη σχετική ανακοίνωσή του.