Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση έως τις 4 Ιουλίου για τους Γεωργικούς Συμβούλους

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χορήγηση παράτασης, έως τις 4 Ιουλίου 2022, στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» που χορήγησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την υπ’ αριθ. 1846/2-6-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη (ΑΔΑ: ΨΗΗΞ4653ΠΓ-ΩΟΓ).

Σημειώνεται ότι τo ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πολλών συναδέλφων Γεωτεχνικών που συμμετέχουν σε Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), αιτήθηκε την παράταση της εν λόγω προθεσμίας επισημαίνοντας ότι επί της εν λόγω πρόσκλησης αναμένονται ακόμη διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που έχουν τεθεί και δεν έχουν ακόμη απαντηθεί, ενώ και οι διεργασίες που χρειάζονται από πλευράς ΦΠΓΣ είναι χρονοβόρες (επαφή με εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για έναρξη υποκαταστημάτων κ.λπ.).

Αποδεχόμενο τις ως άνω επισημάνσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προχώρησε στην παράταση της σχετικής προθεσμίας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας. Τονίζουμε εδώ ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα πλαίσια του ρόλου του ως συμβούλου της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας, θα βοηθήσει με κάθε τρόπο στην επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ορθολογική ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής της χώρας.