Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καθορίστηκαν οι κορωνοενισχύσεις για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Στο ΦΕΚ οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Σε 2,3 εκατ. ευρώ ορίστηκε το ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε αγροτικό συνεταιρισμό που επλήγη από την πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με τις δυο υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η μια απόφαση αφορά στην χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία και η δεύτερη στη χορήγηση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα των δημητριακών που επλήγησαν από την πανδημία.

Δικαιούχοι είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί όλης της επικράτειας, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ύψος της ενίσχυσης δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Συμψηφισμός οφειλών

Επίσης, με δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, καθορίζονται οι οριστικοί κατάλογοι αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα των δημητριακών, αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων, ενώ προβλέπεται και συμψηφισμός των ενισχύσεων με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές.

Να σημειωθεί, ότι τα ποσά που χορηγούνται σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συμψηφίζονται με τις βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους, όπως αυτές έχουν καθορισθεί σε κοινή υπουργική απόφαση.

Επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου δικαιούχου - οφειλέτη αποστέλλεται ενημέρωση σχετικά με το ποσό της ενίσχυσης και το είδος της οφειλής του.

  • Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.
  • Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τους συμψηφισμούς εδώ.