Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εντυπωσιακή άνοδος σε εξαγωγές, εντυπωσιακότερη σε εισαγωγές!

Το  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου τον  Απρίλιο αυξήθηκε κατά 49,5%. Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 6.854,1 εκατ. ευρώ (7.393,1 εκατ. δολάρια) έναντι 5.033,6 εκατ. ευρώ (5.998,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 36,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 888,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Απρίλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 883,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 23,2%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.106,6 εκατ. ευρώ (4.456,4 εκατ. δολάρια) έναντι 3.195,8 εκατ. ευρώ (3.831,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 28,5%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Απρίλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά  305,7 εκατ. ευρώ  δηλαδή 12,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Απρίλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 305,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή  12,7%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2021.

Το  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου  κατά  τον  μήνα  Απρίλιο  2022  ανήλθε  σε  2.747,5  εκατ.  ευρώ  (2.936,7  εκατ. δολάρια)  έναντι 1.837,8  εκατ.  ευρώ  (2.166,7  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2021,  παρουσιάζοντας αύξηση,  σε  ευρώ,  49,5%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Απρίλιο 2022 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 582,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 41,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Απρίλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 578,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 41,1%  σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2021.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 27.024,9 εκατ. ευρώ  (29.960,7  εκατ.  δολάρια)  έναντι  18.563,8  εκατ.  ευρώ  (22.241,7  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο διάστημα  του  έτους  2021, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 45,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 4.434,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά  4.411,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 30,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 15.723,8 εκατ. ευρώ  (17.516,3 εκατ. δολάρια)  έναντι  11.979,9 εκατ. ευρώ (14.443,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 31,3%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 1.920,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή  21,2% και  η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά 1.910,9 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 21,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανήλθε σε 11.301,1 εκατ. ευρώ (12.444,4 εκατ. δολάρια) έναντι 6.583,9 εκατ. ευρώ (7.798,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 71,6%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά  2.514,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή  46,8% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.500,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 46,8%.

Τα  μηνιαία  στοιχεία   των  ενδοκοινοτικών   συναλλαγών,  έχουν   προσαρμοστεί   στο   σύνολο  των   ενδοκοινοτικών  συναλλαγών, περιλαμβανομένων  των  συναλλαγών  κάτω  από  το  στατιστικό  κατώφλι,  βάσει  των  Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων  Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.