Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αιτήματα πληρωμής για το Μέτρο 9

1η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 (ομάδες παραγωγών), ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής παρατείνεται μέχρι την 16 -9-2022.