Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

REN – Διαδικτυακή εκδήλωση του Δικτύου Αγροτικής Απασχόλησης

Το Δίκτυο Αγροτικής Απασχόλησης (Rural Employability Network) θα φιλοξενήσει στις 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 11:00 (CET) την online εκδήλωση “Αγροτική Ανάπτυξη: Κοινωνική καινοτομία για τη δημογραφική πρόσκληση στην Ευρώπη”.

Αυτή η εκδήλωση προτείνει να μοιραστούν οι τάσεις στην κοινωνικοεργατική ένταξη στις αγροτικές κοινότητες, όχι μόνο ως ευκαιρία δημιουργίας δικτύων, αλλά και για εξεύρεση κοινών λύσεων σε προκλήσεις που επηρεάζουν την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές.

Η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών μπορεί να επιτρέψει στις οντότητες του τρίτου τομέα να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και να αποτελέσει μια πιθανή λύση στη δημογραφική πρόκληση σε πιο ερημωμένες περιοχές.

  • Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ.
  • Για εγγραφή στην εκδήλωση πατήστε εδώ.