Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

LEADER: Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης

Πρόσκληση για διαβούλευση (2η διαδικτυακά).

Σε συνέχεια της 1ης διαδικτυακής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2022 για τη διαβούλευση της Πρόσκλησης που αφορά την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης 2023-2027 και τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ, ανακοινώνει τη 2η διαδικτυακή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2022 ώρα 10:00 π.μ.. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Στόχος της 2ης συνάντησης είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις αλλαγές του Σχεδίου της Πρόσκλησης επιλογής των Ομάδων Τοπικής Δράσης κατόπιν και των σχολίων/παρατηρήσεων που λάβαμε στην Υπηρεσία μας, καθώς και να παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι υποπαρεμβάσεις που θα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω των τοπικών στρατηγικών.

Η εν λόγω διαβούλευση αποτελεί την 3η κατά σειρά διαβούλευση που πραγματοποιεί η Υπηρεσία μας και επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει η τελική παρουσίαση του σχεδίου της πρόσκλησης που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία (τόπος και χρόνος θα ανακοινωθούν σύντομα).

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στον ακόλουθο σύνδεσμό έως τις 6 Ιουνίου 2022: https://forms.gle/dMMr6P2XmR1kZk7s6

Δείτε το Προσχέδιο Πρόσκλησης LEADER ΣΣ ΚΑΠ εδώ.