Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τροπολογία για τους δασωθέντες αγρούς

Παρέμβαση του ΥΠΕΝ.

Τροπολογία για τους δασωθέντες αγρούς κατέθεσε το ΥΠΕΝ στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Κλιματικός Νόμος Μετάβαση κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή κλιματική αλλαγή».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροπολογία, «εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικώς ή μερικώς εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις, εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης και εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων».

Επίσης, προβλέπεται ότι «το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στις περιπτώσεις των εκτάσεων της παρ. 5 Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν για αυτά εκδόθηκαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία του ΥΠΕΝ ΕΔΩ.