Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεδριάζει αύριο, 24 Μαΐου, το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας

Τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την εξάπλωση της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών και μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη εμβολίων. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν περαιτέρω απόψεις σχετικά με την κατάσταση των γεωργικών αγορών λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.

Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών

Οι υπουργοί σκοπεύουν να εγκρίνουν συμπεράσματα σχετικά με τον εμβολιασμό ως συμπληρωματικό εργαλείο των υφιστάμενων μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών (HPAI). Η γρίπη των πτηνών συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και είναι επιζήμια για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους τομείς των πουλερικών που πλήττονται.

Άλλα θέματα

Γεωργικές αγορές

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση της αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισβολή στην Ουκρανία έχει διαταράξει σημαντικά τις παγκόσμιες γεωργικές αγορές, ασκώντας πίεση στα γεωργικά προϊόντα και τα αγαθά που απαιτούνται για τη γεωργική παραγωγή, όπως η ενέργεια και τα λιπάσματα. Παρά την πρόσθετη αβεβαιότητα που δημιουργείται για τις αγορές, η ΕΕ έχει σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα στον αγροδιατροφικό τομέα και είναι σε μεγάλο βαθμό αυτάρκης όσον αφορά τα τρόφιμα. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές της αγοράς και οι πληθωριστικές τάσεις έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την οικονομική προσιτότητα, με τις τιμές των τροφίμων να αποτελούν τη βασική πηγή ανησυχίας.

Πλατφόρμες επιδημιολογικής επιτήρησης

Η γαλλική Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με εκδήλωση για τις πλατφόρμες επιδημιολογικής επιτήρησης που πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή τον Μάρτιο. Η σύσκεψη αυτή θα είναι δημόσια.

Διατήρηση ζώων συντροφιάς

Η κυπριακή αντιπροσωπία θα ανταλλάξει πληροφορίες με τους υπουργούς σχετικά με τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για έναν θετικό κατάλογο της ΕΕ για τη διατήρηση ζώων συντροφιάς. Η σύσκεψη αυτή θα είναι δημόσια.

Προστασία του εδάφους

Η σλοβακική αντιπροσωπία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με το εργαστήριο με θέμα «Διάλογος σχετικά με το μέλλον της προστασίας του εδάφους στην ΕΕ και τις δυνατότητές του να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Η σύσκεψη αυτή θα είναι δημόσια.

Δωδέκατη υπουργική διάσκεψη

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τη δωδέκατη υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12-15 Ιουνίου στη Γενεύη της Ελβετίας.