Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 04 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πώς θα αναπτυχθεί η βιολογική γεωργία

Η εθνική προσέγγιση, οι αλυσίδες εφοδιασμού και η έρευνα είναι βασικά για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ βασίζεται σε εθνικές στρατηγικές, στην υποστήριξη των αγροτών καθώς και σε επενδύσεις σε αλυσίδες εφοδιασμού και έρευνα, λένε οι ευρωβουλευτές.

Στο ψήφισμα για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία, που εγκρίθηκε με 611 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 5 αποχές, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η βιολογική γεωργία αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και ζητούν ανάπτυξη του βιολογικού τομέα με γνώμονα την αγορά , εθνικές και περιφερειακές προσεγγίσεις καθώς και η υποστήριξη της έρευνας στη βιολογική γεωργία.

Με γνώμονα την αγορά και υποστηριζόμενη βιολογική γεωργία

Το εγκριθέν ψήφισμα επισημαίνει πολλά οφέλη της βιολογικής γεωργίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του εδάφους. Ενώ το κείμενο τονίζει ότι η ανάπτυξη και η ανάπτυξη του βιολογικού τομέα πρέπει να καθοδηγείται από την αγορά, απαιτεί επίσης επαρκή υποστήριξη των αγροτών από τα ταμεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ο ρόλος των αλυσίδων εφοδιασμού και των δημοσίων συμβάσεων

Το ψήφισμα υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της αλυσίδας εφοδιασμού για τη βιολογική γεωργία, η οποία θα πρέπει να είναι σύντομη, τοπική, εποχιακή και έξυπνη. Ως εκ τούτου, ζητά επενδύσεις που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη σύντομων αλυσίδων τροφίμων. Αναγνωρίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας στην τόνωση της ζήτησης για βιολογικά προϊόντα, οι ευρωβουλευτές λένε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις αλυσίδες λιανικής να προωθήσουν τη βιολογική κατανάλωση.

Δεν υπάρχει ούτε ένα μοντέλο καλλιέργειας που να ταιριάζει σε όλες τις χώρες και περιοχές, σύμφωνα με το ψήφισμα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να θεσπίσουν τις δικές τους εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές για τη βιολογική γεωργία. Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων που προωθούν τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού και πράσινες δημόσιες προμήθειες με στόχο την πιο υγιεινή, πιο φιλική προς το περιβάλλον διατροφή σε δημόσιους φορείς και τη μείωση των απορριμμάτων βιολογικών προϊόντων.

Έρευνα και καινοτομία για τη διατήρηση του τομέα της βιολογικής γεωργίας

Η έρευνα και η καινοτομία στην κτηνοτροφική παραγωγή ή στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πρωτεϊνικών ζωοτροφών, βιταμινών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι το κλειδί για τη βιωσιμότητα του τομέα της βιολογικής γεωργίας, λένε οι ευρωβουλευτές. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουν μια επιστημονική προσέγγιση και καινοτομίες σχετικά με νέες πηγές φυτικών θρεπτικών συστατικών καθώς και την έρευνα σε βιολογικούς σπόρους.

Η εισηγήτρια για την έκθεση, Simone Schmiedtbauer (EPP, AT) , δήλωσε: «Με το σχέδιο δράσης οργανικής δράσης της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ένας καλός συνδυασμός των κατάλληλων μέσων, κινήτρων και επαρκής ευελιξία, ώστε κάθε χώρα της ΕΕ να έχει εξατομικευμένη ευκαιρίες να αναπτύξει περαιτέρω τον βιολογικό του τομέα μεμονωμένα και να εντάξει το ευρωπαϊκό όραμα βιολογικών προϊόντων στις δικές του εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές βιολογικών προϊόντων. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για βιολογικά προϊόντα στοχεύει να διασφαλίσει ότι η προσφορά και η ζήτηση βιολογικών προϊόντων αυξάνονται παράλληλα με τον ίδιο τρόπο. Όπως σε τελική ανάλυση, η επέκταση των βιολογικών προϊόντων δεν αφορά μόνο το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και την οικονομική απόδοση για τους αγρότες μας».