Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Προστασία σε μηλιά - αχλαδιά - κυδωνιά (ορεινές περιοχές)

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου στις ορεινές περιοχές.

Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Από 20 έως 22 Μαΐου με ωοκτόνα
  2. Από 23 έως 26 Μαΐου με παρεμποδιστές & βιολογικά σκευάσματα
  3. Από 27 ως 30 Μάη με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

  1. Από 20 έως 22 Μαΐου με ωοκτόνα
  2. Από 23 έως 26 Μαΐου με βιολογικά σκευάσματα &
  3. Από 27 ως 30 Μάη με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα

ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη σημαντική παρουσία των ωφελίμων να γίνεται επέμβαση με σκευάσματα που είναι φιλικά στα ωφέλιμα έντομα.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα/φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων).

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου σε μηλιές και αχλαδιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα σκεύασμα με θεραπευτική δράση.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

Οδηγίες: Στις καρυδιές των όψιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

  1. Από 23 έως 26 Μαΐου με βιολογικά σκευάσματα &
  2. Από 27 ως 30 Μαΐου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.