Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι συνδεδεμένες για πορτοκάλι, συμπύρηνο και βιομηχανική ντομάτα

Αναρτήθηκαν στη διαύγεια οι αποφάσεις.

Το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων για συμπύρηνο ροδάκινο και πορτοκάλι προς χυμοποίηση, και βιομηχανική ντομάτα καθορίστηκαν με αποφάσεις του ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα:

  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 62 ευρώ/στρέμμα.
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της βιομηχανικής ντομάτας, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 61,8 ευρώ/στρέμμα.
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 20,5 ευρώ/στρέμμα.