Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η ευρωπαϊκή κτηνοτροφία

Στοιχεία για τον ζωικό πληθυσμό της ΕΕ δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Η ΕΕ παρουσιάζει έναν σημαντικό ζωικό πληθυσμό: τον Δεκέμβριο του 2021 υπήρχαν 142 εκατομμύρια χοίροι, 76 εκατομμύρια βοοειδή, 60 εκατομμύρια πρόβατα και 11 εκατομμύρια κατσίκες.

Η πλειονότητα του ζωικού κεφαλαίου της ΕΕ εκτρέφεται σε λίγα μόνο κράτη μέλη της ΕΕ

Σε γενικές γραμμές, τα μεγαλύτερα κράτη μέλη εκτρέφουν τα περισσότερα ζώα:

  • Η Ισπανία αντιπροσώπευε το 24% των χοίρων της ΕΕ, το 9% των βοοειδών της ΕΕ, το 25% των προβάτων της ΕΕ και το 23% των αιγών της ΕΕ.
  • Η Γαλλία αντιπροσώπευε το 9% των χοίρων της ΕΕ, το 23% των βοοειδών της ΕΕ, το 12% των προβάτων της ΕΕ και το 12% των αιγών της ΕΕ.
  • Η Γερμανία αντιπροσώπευε το 17% των χοίρων της ΕΕ και το 15% των βοοειδών της ΕΕ, το 3% των προβάτων της ΕΕ και το 1% των αιγών της ΕΕ


Υπήρχαν ορισμένα άλλα κράτη μέλη που ήταν σχετικά εξειδικευμένα:

  • Η Δανία αντιπροσώπευε το 9% του πληθυσμού των χοίρων της ΕΕ και η Ολλανδία ένα επιπλέον 8%.
  • Η Ιρλανδία αντιπροσώπευε το 9% του πληθυσμού βοοειδών της ΕΕ.
  • Η Ρουμανία αντιπροσώπευε το 17% του πληθυσμού προβάτων της ΕΕ.
  • Η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 25% του πληθυσμού των αιγών της ΕΕ.


Η εξέλιξη του ζωικού πληθυσμού της ΕΕ με την πάροδο του χρόνου

Μεταξύ 2010 και 2021, υπήρξαν διακυμάνσεις στον πληθυσμό των τεσσάρων κύριων ειδών ζώων. Ο πληθυσμός των χοίρων της ΕΕ έφτασε σχεδόν τα 146 εκατομμύρια το 2020 προτού μειωθεί ξανά.

Ωστόσο, το 2021, ο αριθμός των χοίρων ήταν ακόμη 2% υψηλότερος από το 2010.


Την ίδια περίοδο, ο πληθυσμός των βοοειδών έφτασε σχεδόν τα 80 εκατομμύρια το 2016 (αύξηση 2% από το 2010), πριν μειωθεί εκ νέου τα επόμενα τρία χρόνια. Το 2021, ήταν περίπου 3% χαμηλότερο από το 2010.

Ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων σημείωσε πτωτική τάση μεταξύ 2010 και 2021, μειώνοντας κατά 10% και 13% αντίστοιχα το 2021 σε σύγκριση με το 2010.