Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η ΕΘΕΑΣ ζητά για πρόσληψη γενικό διευθυντή

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: etheas.greece@gmail.com.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. συναφούς σχολής με τον Αγροτικό Τομέα
  • Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Απαραίτητη Προϋπηρεσία στον αγροτικό χώρο