Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος - Μάρτιος 2022

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η  συνολική  αξία  των  εισαγωγών  -  αφίξεων,  κατά  το  μήνα  Μάρτιο  2022  ανήλθε  στο  ποσό  των 6.896,1  εκατ. ευρώ  (7.576,5 εκατ. δολάρια) έναντι 5.460,1 εκατ. ευρώ (6.477,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 26,3%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 857,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 860,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.510,9 εκατ. ευρώ (4.985,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.356,1 εκατ. ευρώ (4.005,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 34,4%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά  592,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 23,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 588,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή  23,5%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Το  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου  κατά  τον  μήνα  Μάρτιο  2022  ανήλθε  σε  2.385,2  εκατ.  ευρώ  (2.590,9  εκατ.  δολάρια) έναντι 2.104,0  εκατ.  ευρώ  (2.472,5  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2021,  παρουσιάζοντας  αύξηση,  σε  ευρώ, 13,4%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Μάρτιο 2022 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 265,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Μάρτιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 271,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,4%  σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2021.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 20.069,6 εκατ. ευρώ  (22.455,7  εκατ.  δολάρια)  έναντι  13.529,2  εκατ.  ευρώ  (16.242,4  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του έτους  2021, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 48,3%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 3.490,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  3.472,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 11.593,2 εκατ.  ευρώ  (13.033,0  εκατ.  δολάρια)   έναντι  8.785,4  εκατ.  ευρώ  (10.613,8  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα του  έτους  2021, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 32,0%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 1.599,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή  24,0% και  η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  1.590,1 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 23,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 ανήλθε σε 8.476,4 εκατ. ευρώ (9.422,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.743,8 εκατ. ευρώ (5.628,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 78,7%.

  • Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά  1.891,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή  47,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.882,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 47,9%.