Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Απριλίου 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Απρίλιο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2022
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
       228,46
Φ/Β
       218,24
ΜΥΗΣ
       246,91
Βιομάζα
       255,80
ΣΗΘΥΑ
       255,80