Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διαβούλευση LEADER – Προετοιμασία Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 2023-2027

Στις 10 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την υποστήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου η πρώτη συνάντηση για τη διαβούλευση της σχετικής πρόσκλησης που αφορά στην επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER 2023-2027 και τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ενεργά υφιστάμενες Ομάδες Τοπικής Δράσης αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς (σύνολο 118 συμμετέχοντες).

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη συνιστώσα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Το LEADER αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Πρόκειται για μια μέθοδο δραστηριοποίησης και υλοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικές αγροτικές κοινότητες με τη χρήση της «εκ των κάτω προ τα άνω» προσέγγισης στο σχεδιασμό της στρατηγικής αλλά και την υλοποίηση αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων πόρων για τις τοπικές κοινωνίες των αγροτικών περιοχών.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το LEADER θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ως ξεχωριστή παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας εφαρμογής του LEADER, αλλά και ειδικότερα της έκδοσης σχετικής πρόσκλησης που θα αφορά την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, και τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ καλεί όλους τους

Δίνεται η δυνατότητα για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων μέσω αυτής της διαδικτυακής φόρμας έως τις 20 Μάϊου 2022https://forms.gle/fPsWP5cBHrbwUcHH8

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διαβούλευση αφορά αποκλειστικά τους φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής τοπικών προγραμμάτων LEADER.

Δείτε και τη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του ΠΑΑ: (http://www.agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/diavoyleyseis), καθώς και στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο της πρόσκλησης και τη σχετική παρουσίαση.

Προσχέδιο Πρόσκλησης LEADER ΣΣ ΚΑΠ

Παρουσίαση Πρόσκλησης LEADER ΣΣ ΚΑΠ 10.5.22_Ι. Κοβάνης (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

Υποστηρικτικό υλικό:
Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης LEADER – Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση

Ενημερωτικά φυλλάδια για τα Smart Villages

Πηγή υποστηρικτικού υλικού: ENRD – Μετάφραση: Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας για το ΕΑΔ