Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 19 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης - ποια επιδόματα καταβάλλονται

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως τις 21 Απριλίου 2022 ως εξής:

Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα:  Δικαιούχοι, 138.515  – 27.703.000 ευρώ

Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι,  577.105  –  89.299.308  ευρώ

ΕΕΕ:  Δικαιούχοι, 223.529 –  46.418.822 ευρώ

Ανασφάλιστοι Υπερήλικες του ν. 1296/1982:  Δικαιούχοι, 16.401 – 3.280.200 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφ. Υπερηλίκων: Δικαιούχοι, 16.318.  3.263.600 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής:  Δικαιούχοι 70  – 15.200 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 971.938               Σύνολο καταβολών 169.980.130 ευρώ

Ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι ειδικότερα ως προς το Επίδομα Παιδιού, η εξαγγελθείσα προσαύξηση καταβάλλεται σε όσους δικαιούχους έχει καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος για το έτος 2022, δλδ. στις 31 Μαρτίου 2022. Αντίστοιχη προσαύξηση θα καταβληθεί στους δικαιούχους του επιδόματος μετά την έγκριση της αίτησής τους και πάντως οποτεδήποτε έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023  αυτή υποβληθεί και εγκριθεί.

Για το σύνολο των επιδομάτων διευκρινίζεται ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την Εφορία και το υπόλοιπο Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα, όπως και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.