Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ξεπέρασαν τα €7 δις οι εξαγωγές στο α’ δίμηνο του 2022

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ δίμηνο του 2022 με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν τα 7 δις ευρώ, μία επίδοση σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (€5,4 δις το 2021 και €5,5 δις το 2020).

Με βάση τα δεδομένα στο υπό εξέταση διάστημα, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δεν φαίνεται να επηρεάζει τις συνολικές εξαγωγικές μας επιδόσεις, κάτι το οποίο ωστόσο θα φανεί καλύτερα στους επόμενους μήνες.

Παρά τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά €1,6 δις (δηλαδή 30,2%), ιδιαίτερη ανησυχία προκύπτει από την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών κατά €5,1 δις (δηλαδή 63,3%), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά €3,5 δις, δηλαδή 131,5%.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.04.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές Φεβρουαρίου 2022 διαμορφώθηκαν σε €3.645,7 εκατ. έναντι €2.907,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και €2.655,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε €738,2 εκατ., δηλαδή 25,4% συγκριτικά με πέρυσι και σε €990,1 εκατ., δηλαδή 37,3% συγκριτικά με πρόπερσι. Ομοίως, οι εισαγωγές ξεπέρασαν τα €6,7 δις όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1, με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €2.715,8 εκατ., δηλαδή 66,9% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2021 και σε €2.397,5 εκατ., δηλαδή 54,8% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2020. Το εμπορικό έλλειμμα εκτινάχθηκε στα €3.128,5 εκατ., αυξημένο κατά €1.977,6 εκατ., δηλαδή 171,8% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2021.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 22* Φεβ 21* Φεβ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 3.645,7 2.907,5 2.655,6 738,2 990,1 25,4% 37,3%
Εισαγωγές 6.774,2 4.058,4 4.376,7 2.715,8 2.397,5 66,9% 54,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.128,5 -1.150,9 -1.721,1 -1.977,6 -1.407,4 171,8% 81,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αφαιρώντας τα πετρελαιοειδή από την ανάλυση, οι μεταβολές παραμένουν ως έχουν για τον Φεβρουάριο του 2022. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €564,4 εκατ., δηλαδή 26,4% και διαμορφώθηκαν σε €2.706,1 εκατ., οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €1.306,3 εκατ., δηλαδή 40,4% και διαμορφώθηκαν σε €4.541,5 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ξεπέρασε τα €1,8 δις όντας αυξημένο κατά €741,9 εκατ., δηλαδή 67,8% συγκριτικά με πέρυσι.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΦεβρουάριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 22* Φεβ 21* Φεβ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 2.706,1 2.141,7 2.050,1 564,4 656,0 26,4% 32,0%
Εισαγωγές 4.541,5 3.235,2 3.409,8 1.306,3 1.131,7 40,4% 33,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.835,4 -1.093,5 -1.359,7 -741,9 -475,7 67,8% 35,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στο α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα €7,0 δις και διαμορφώθηκαν σε €7.071,1 εκατ., αυξημένες κατά €1.641,1 εκατ. (δηλαδή 30,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και κατά €1.558,7 εκατ. (δηλαδή 28,3%) συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισαγωγών, καθώς από €9.136,0 εκατ. το 2020 και €8.061,5 εκατ. το 2021, στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2022 διαμορφώθηκαν στο ποσό των €13.163,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 63,3%, ήτοι €5.101,5 εκατ. συγκριτικά με πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα ξεπέρασε τα €6,0 δις και ανήλθε σε €6.091,9 εκατ. έναντι €2.631,5 εκατ. το 2021 και €3.623,6 εκατ. το 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 131,5% (δηλαδή €3.460,4 εκατ.) και 68,1% (δηλαδή €2.468,3 εκατ.) αντίστοιχα. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €5.157,9 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 24,2%, δηλαδή €1.005,4 εκατ. και οι εισαγωγές ανήλθαν σε €8.972,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 41,9%, δηλαδή €2.651,3 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 22* Ιαν-Φεβ 21* Ιαν-Φεβ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Εξαγωγές 7.071,1 5.430,0 5.512,4 1.641,1 1.558,7 30,2% 28,3%
Εισαγωγές 13.163,0 8.061,5 9.136,0 5.101,5 4.027,0 63,3% 44,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -6.091,9 -2.631,5 -3.623,6 -3.460,4 -2.468,3 131,5% 68,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολό τους διαμορφώθηκε από την ιδιαίτερα θετική πορεία όλων των επιμέρους κλάδων, τόσο σε σχέση με το 2021, όσο και με το 2020. Αναλυτικά, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών (€318,8 εκατ., δηλαδή 36,9%), τροφίμων (€163,0 εκατ., δηλαδή 18,8%), χημικών (€41,5 εκατ., δηλαδή 4,7%), μηχανημάτων και οχημάτων (€224,1 εκατ., δηλαδή 44,8%), διάφορων βιομηχανικών (€90,9 εκατ., δηλαδή 22,6%), πρώτων υλών (€76,1 εκατ., δηλαδή 27,2%), ποτών και καπνών (€11,7 εκατ., δηλαδή 9,0%), λιπών και ελαίων (€7,9 εκατ., δηλαδή 6,3%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€46,2 εκατ., δηλαδή 68,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 22* Ιαν-Φεβ 21* Ιαν-Φεβ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Πετρελαιοειδή 1.970,5 1.280,5 1.473,4 690,0 497,1 53,9% 33,7%
Βιομηχανικά 1.181,7 862,9 839,8 318,8 341,9 36,9% 40,7%
Τρόφιμα 1.031,3 868,3 843,0 163,0 188,3 18,8% 22,3%
Χημικά 924,8 883,3 770,6 41,5 154,2 4,7% 20,0%
Μηχ/τα-Οχήματα 724,4 500,3 518,1 224,1 206,3 44,8% 39,8%
Διαφ. Βιομηχανικά 493,2 402,3 485,2 90,9 8,0 22,6% 1,7%
Πρώτες Ύλες 356,0 279,9 245,6 76,1 110,4 27,2% 45,0%
Ποτά-Καπνά 142,2 130,5 124,0 11,7 18,2 9,0% 14,6%
Λίπη-Έλαια 133,5 125,6 131,6 7,9 1,9 6,3% 1,4%
Μη ταξινομημένα 113,4 67,2 80,7 46,2 32,7 68,8% 40,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 5.100,5 4.120,5 4.038,5 980,0 1.062,0 23,8% 26,3%
Σύνολο** 7.071,0 5.401,0 5.511,9 1.670,0 1.559,1 30,9% 28,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Φεβρουάριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 22* Φεβ 21* Φεβ 20 Διαφορά 22/21 Διαφορά 22/20 ΕΤ 22/21 ΕΤ 22/20
Πετρελαιοειδή 963,5 760,2 607,5 203,3 356,0 26,7% 58,6%
Βιομηχανικά 637,7 442,9 441,9 194,8 195,8 44,0% 44,3%
Τρόφιμα 530,4 451,3 430,0 79,1 100,4 17,5% 23,3%
Χημικά 474,9 459,7 395,5 15,2 79,4 3,3% 20,1%
Μηχ/τα-Οχήματα 381,4 261,5 246,5 119,9 134,9 45,9% 54,7%
Διαφ. Βιομηχανικά 269,9 203,4 241,7 66,5 28,2 32,7% 11,7%
Πρώτες Ύλες 178,0 137,0 116,6 41,0 61,4 29,9% 52,6%
Ποτά-Καπνά 73,3 65,0 68,3 8,3 5,0 12,8% 7,3%
Λίπη-Έλαια 70,7 60,7 65,2 10,0 5,5 16,5% 8,4%
Μη ταξινομημένα 65,7 38,9 41,7 26,8 24,0 68,9% 57,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.682,0 2.120,3 2.005,5 561,7 676,5 26,5% 33,7%
Σύνολο** 3.645,5 2.880,5 2.655,1 765,0 990,4 26,6% 37,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022/2021/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς όπου απεστάλησαν τα ελληνικά αγαθά, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 55,0%, ενώ οι Τρίτες Χώρες απορρόφησαν το 45,0%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 66,5% για την ΕΕ (27) και σε 33,5% για τις Τρίτες Χώρες.