Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νιτρορύπανση: Παρατείνεται η υποβολή προτάσεων

Η παράταση καθορίζεται με δύο τροποποιητικές αποφάσεις.

Την παράταση υποβολής προτάσεων στο Μέτρο 10 για την νιτρορύπανση έως τις 29 Απριλίου 2022 προβλέπουν τροποιητικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν την 2η και την 3η πρόσκληση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» - Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Έτσι, το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων μεταβάλλεται σε: 14.03.2022 - 29.04.2022.