Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η αποζημίωση των αξιολογητών για τους Νέους Αγρότες

Στη διαύγεια δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση.

Στα 15 ευρώ ανά αίτηση ορίστηκε η αποζημίωση των αξιολογητών για τον έλεγχο των αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Παράλληλα, στα 40 ευρώ ανά συνεδρίαση ορίστηκε η αποζημίωση των μελών των επιτροπών ενστάσεων για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια οι αποζημιώσεις καθορίζονται ως εξής:

1. Για τους αξιολογητές που επιλέχθηκαν από το Μητρώο αξιολογητών, ορίζεται ως αποζημίωση, το ποσό των 15 ευρώ ανά αίτηση στήριξης, που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

2. Για τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων τα οποία επιλέγονται από μητρώο αξιολογητών, ορίζεται ως αποζημίωση για κάθε μέλος, το ποσό των 40 ευρώ ανά συνεδρίαση για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών που θα ελέγξουν τις ενδικοφανείς προσφυγές είναι η εξέταση τουλάχιστον 15 ενδικοφανών προσφυγών ανά συνεδρίαση.

Όρια αμοιβών - συνολικής δαπάνης

Οι αμοιβές, αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, αν και όπου απαιτείται, και δεν μπορούν να υπερβαίνουν για κάθε αξιολογητή ή κάθε μέλος των επιτροπών ενστάσεων τα 1.200 ευρώ ανά μήνα και τα 2.400 ευρώ ετησίως.

Η δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των 606.000 ευρώ για το έτος 2022.

Να σημειωθεί ότι η καταβολή των παραπάνω αποζημιώσεων θα πραγματοποιείται για κάθε αξιολογητή αίτησης στήριξης ή ενδικοφανούς προσφυγής μετά την ολοκλήρωση του έργου τους και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.