Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
       263,23
Φ/Β
       242,11
ΜΥΗΣ
       273,24
Βιομάζα
       282,48
ΣΗΘΥΑ
       282,48