Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 02 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΕΘΕΑΣ: Ξεκίνησε η επόμενη ημέρα

Χαμόγελα και αισιοδοξία για τον συνεταιριστικό χώρο και τον πρωτογενή τομέα στην πρώτη εκλογική γενική συνέλευση της ΕΘΕΑΣ.

Τη νέα αρχή, τη νέα πορεία, την ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας σηματοδότησε η εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΘΕΑΣ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Απριλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Μιας πορείας που από την μία θα κρατά την εμπειρία του παρελθόντος και από την άλλη θα έχει ως σύμμαχο τις συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες από κοινού θα συνταχτούν προς μία κατεύθυνση: Στην κατεύθυνση της οργανωμένης δράσης και της αντιμετώπισης των κοινών και οξυμένων προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Με δεδομένο ότι το συνεταιριστικό κίνημα, παρά τα λάθη που μπορεί να έγιναν τα τελευταία χρόνια, έχει προσφέρει τα μέγιστα στην αγροτική οικονομία της χώρας, η ισχυροποίηση και εδραίωση της ΕΘΕΑΣ μεταφράζεται σε έναν νέο κεφάλαιο για το συνεταιριστικό κίνημα και τον αγροτικό κλάδο. Μόνο θετικές εξελίξεις μπορούν να υπάρξουν στο εξής και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, με τα τόσα οξυμένα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αγρότες και οι Συνεταιρισμοί τους υπάρχει πλέον ένα ισχυρό, ενωμένο, τριτοβάθμιο όργανο, ικανό να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του χώρου και να συνδιαμορφώσει προτάσεις προς επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Χρήστος Γιαννακάκης: 13+1 βήματα της ΕΘΕΑΣ

«Η σημερινή Γενική Συνέλευση,  είναι μία μεγάλη στιγμή για το Συνεταιριστικό κίνημα της χώρας μας, γιατί σηματοδοτεί,  το τέλος μιας καθοδικής πορείας αποδιοργάνωσης και την έναρξη μιας νέας αρχής, μιας νέας πορείας,  ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης», είπε εισηγητικά ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης.

Περιγράφοντας την κατάσταση που έχει διαμορφώσει η διεθνής πολιτική ρευστότητα, η επακόλουθη οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή και οι δυσμενείς συνέπειές στην αγροτική παραγωγή,  σε συνδυασμό με τη αύξηση του πληθυσμού της γης,  τόνισε ότι αυτά θέτουν παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν άμεσα  τον  αγροτοδιατροφικό τομέα και το μέλλον των αγροτών.

Στην συνέχεια αφού υπογράμμισε τις ελλείψεις και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κατάρρευση του συνεταιριστικού μηχανισμού,  ανέφερε αναλυτικά τα επόμενα σχέδια και ενέργειες που η ΕΘΕΑΣ θα δρομολογήσει.

Αυτές, όπως ανέφερε ο Χρήστος Γιαννακάκης, είναι:

 • Να συγκροτήσουμε τα παραρτήματα της  ΕΘΕΑΣ  σε κάθε περιφερειακή ενότητα, να ορίσουμε προσωρινά διοικητικά συμβούλια τα οποία θα εγγράψουν ως μέλη  όλους τους εγκεκριμένους  συνεταιρισμούς  οι οποίοι θα εκλέξουν ακολούθως τα δικά  τους όργανα. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα εξαπλωθεί ο μηχανισμός μας σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ταυτόχρονα να προχωρήσουμε στην  σύσταση  της Εθνικής Επιτροπής Μικρών Συνεταιρισμών που έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ, έτσι ώστε να αποτελούν ενεργό τμήμα της ΕΘΕΑΣ, να βοηθηθούν  για να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα  και να αποκτήσουν  εμπορική δύναμη  ισχυρή,   για  να  υπηρετήσουν  τα συμφέροντα των αγροτών μελών τους  . Διότι μεμονωμένος αγρότης σημαίνει αδύναμος αγρότης  και μικρός συνεταιρισμός, αδύναμος συνεταιρισμός.
 • Να προχωρήσουμε στην σύσταση των εθνικών επιτροπών προϊόντων,  έτσι ώστε οι συνεταιρισμοί που παράγουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες, να συνεργάζονται μεταξύ τους, να εκπροσωπούνται  στις Διεπαγγελματικές οργανώσεις  και στα όργανα διαλόγου  της χώρας και της ευρωπαϊκής ένωσης.
 • Να αποκαταστήσουμε  συνεργατική σχέση με τα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια  , έτσι ώστε η γνώση να έχει εφαρμογή και διάχυση σε όλο τον παραγωγικό μηχανισμό της χώρας.
 • Να προχωρήσουμε στην σύσταση εμπορικών εταιρικών σχημάτων έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τα κρίσιμα ποσοτικά μεγέθη αλλά και την ποικιλία ειδών, για να γίνουμε συνομιλητές και εμπορικοί  συνεργάτες των αλυσίδων σουπερμάρκετ κυρίως στο εξωτερικό.
 • Να ορίσουμε πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των συνεταιριστικών οργανώσεων έτσι ώστε να  μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις εταιρείες φαρμάκων και λιπασμάτων ,  καλύτερους οικονομικούς όρους για την προμήθεια των γεωργικών εφοδίων.
 • Να οργανώσουμε σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας  και διακίνησης  των εργατών γης, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε σε συνεργασία  με το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία  ,  διαδικασίες  εύρεσης   εργατών και μετακίνησής τους  ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες των  συνεταιρισμένων  αγροτών  και της παραγωγής .
 • Να συμμετάσχουν εκπρόσωποι μας όπως κατά  το παρελθόν ,  στις διοικήσεις των οργανισμών που υπάγονται στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και επίσης  σε κάθε επιτροπή   που προβλέπεται από τη νομοθεσία.
 • Να  θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύστημα οικονομικού ελέγχου αλλά και συμβουλευτικής των συνεταιρισμών έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στην διαχείριση των συνεταιρισμών αλλά και οικονομοτεχνική βοήθεια για την αποφυγή λανθασμένων επενδυτικών σχεδίων. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται στην Γερμανία.
 • Να οργανωθεί η  επέκταση  του Ευρωπαϊκού θεσμού των οργανώσεων παραγωγών  και των Ομάδων Παραγωγών σε όλες  τις Αγροτικές Συλλογικότητες  , για να αυξήσουμε την εισροή προσθέτων ευρωπαϊκών πόρων  μέσω των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων ,  για  την κάλυψη  των  λειτουργικών εξόδων των συνεταιρισμών , την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους και την χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων.
 • Να διαπραγματευτούμε  με το τραπεζικό σύστημα ,  σε συνεργασία με την Κυβέρνηση , για τις συνεταιριστικές  αγροτικές  υποδομές  που βρίσκονται στους εκκαθαριστές , έτσι ώστε να επανέλθουν ξανά σε συλλογικότητες  και στην υπηρεσία του  αγροτικού  τομέα .
 • Να προχωρήσουμε στην αλλαγή και στην βελτίωση του φορολογικού συστήματος για την αποκατάσταση της δίκαιης αντιμετώπισης των συνεταιρισμένων  αγροτών σε σχέση με τρίτους, έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της μαύρης διακίνησης.
 • Να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων  για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή  του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  και να παρέμβουμε με προτάσεις σε κάθε  Εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.
 • Να επαναδραστηριοποιήσουμε  την εκπαιδευτική  λειτουργία των Οργανώσεων  σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ  και τις Πανεπιστημιακές σχολές.
 • Και τέλος να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις προς την ΕΘΕΑΣ και οι κατάλληλοι πόροι όπως γίνεται για τα εμπορικά επιμελητήρια, τη Γ.Σ.Ε.Ε. τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και τις άλλες εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις.

«Το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις σημερινές αρχαιρεσίες,  δεν θα  καταμετρά  κομματικές επιρροές  και εξαρτήσεις  αλλά Συνεταιριστικές περγαμηνές, διοικητικά προσόντα  και επιχειρηματικές ικανότητες.  Διότι καλείται να παίξει και να  ηγηθεί ενός σημαντικού ιστορικού ρόλου . Τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι  εξαιρετικά απαιτητικά για την Ελληνική Γεωργία  και για τους Συνεταιρισμούς και δεν θα αντέξουν  μια δεύτερη μεγάλη αποτυχία  παρόμοια με αυτή που γνωρίσαμε  τα προηγούμενα χρόνια. Μια  αποτυχία της ΕΘΕΑΣ θα σημάνει και την αποτυχία των  αγροτικών  Συνεταιρισμών  και την οπισθοδρόμηση  της υπαίθρου. Τα μέλη των Συνεταιρισμών , οι αγρότες  και η Ελληνική Κοινωνία ,  αγωνιούν. Η  ιστορία του Ελληνικού Συνεταιριστικού Κινήματος  ξαναγράφεται  και καλείται να την ξαναγράψει η νέα ηγεσία της ΕΘΕΑΣ . Πιστεύω ότι αναλογιζόμενη τις ευθύνες της  θα το κάνει», κατέληξε ο Χρ. Γιαννακάκης.

Γιώργος Γεωργαντάς: Νέα αρχή για το αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα το Συνέδριο της ΕΘΕΑΣ

Την αναγέννηση και ανασυγκρότηση του αγροτικού συνεταιρισμού σηματοδοτεί το Συνέδριο της ΕΘΕΑΣ για την εκλογή διοίκησης, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, σε παρέμβασή του, μέσω διαδικτύου.

«Είναι η αρχή της λειτουργίας του νέου πρότυπου συλλογικότητας και συνεργατισμού, του νέου υποδείγματος συνεταιρισμού», είπε ο κ. Γεωργαντάς,  δίνοντας έμφαση στην επιχειρηματικότητα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και στην ανάγκη έντονης και στέρεας αναπτυξιακής προοπτικής, κάτι που αποτυπώνεται και στο θετικό εμπορικό ισοζύγιο των δύο τελευταίων ετών, κατά περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Ο ΥπΑΑΤ υπενθύμισε ότι η παθολογία του παρελθόντος με τις αναίτιες κρατικές παρεμβάσεις και τους κομματικούς εναγκαλισμούς, είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης και μειωμένη ισχύ προσφοράς, την απομόνωση από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις δυναμικές αγορές  και τελικά την κατάρρευση του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας.

Ο Νόμος  4673/11.3.2020, ήταν, όπως σημείωσε, η αφετηρία για τη διαδικασία μετασχηματισμού του Αγροτικού Συνεταιρισμού σε ένα εκσυγχρονιστικό, ανταγωνιστικό, δυναμικό, επιχειρηματικό, λειτουργικό, επικερδές πλαίσιο και περιεχόμενο.

Ο μετασχηματισμός του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να ήταν πάντοτε μια αναγκαιότητα λόγω της παγκοσμιοποίησης, αλλά σήμερα η αναγκαιότητα αυτή έχει ενισχυθεί λόγω των συνεπειών της ενεργειακής, γεωπολιτικής και της κλιματικής κρίσης, τόνισε ο κ. Γεωργαντάς, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η ΕΘΕΑΣ θα υπηρετήσει το αξιακό σύστημα που το συνεταιριστικό κίνημα εκφράζει, χωρίς τη σκιά της ηθικής απαξίωσης του παρελθόντος.

«Η ύπαιθρος έχει ανάγκη από εμπιστοσύνη, συνέπεια, ρεαλισμό, νέα δυναμική και ουσιαστική κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη και απτά αποτελέσματα που το νέο συνεταιριστικό πλαίσιο και λειτουργία εγγυώνται. Ο αγροδιατροφικός τομέας στη χώρα μας έχει ανάγκη από ανανέωση και από νέους αγρότες, που θα υπηρετήσουν το αγροτικό επάγγελμα και επιχειρηματικότητα αισιόδοξα και ως αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής.  Χρειάζονται πρωτοβουλίες, χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται εσωτερική λειτουργική και οργανωτική ευελιξία, χρειάζεται εξωστρέφεια. Όλες οι προϋποθέσεις πλέον υπάρχουν», είπε, τονίζοντας ότι το ΥπΑΑΤ θα βρίσκεται στο πλευρό της ΕΘΕΑΣ ως συνεργάτης, συνομιλητής και συνοδοιπόρος για την επιτυχία του κοινού σκοπού.

Σταύρος Αραχωβίτης: Μονόδρομος ο συνεργατισμός

«Σήμερα γίνεται πραγματικότητα η σύγκλιση συνεταιριστικών δυνάμεων σε μια κρίσιμη εποχή, όπου η μία κρίση διαδέχεται την άλλη δημιουργώντας προβλήματα», είπε στον χαιρετισμό του ο πρώην ΥπΑΑΤ και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης.

Επισήμανε ότι σε αυτή την φάση που διανύουμε δεν θα έπρεπε να απασχολεί μόνο το γεγονός αν θα υπάρξει επισιτιστική επάρκεια αλλά ποιος θα μπορεί να συνεχίζει να παράγει και ποιος να αγοράζει.

Στην συνέχεια αφού έκανε λόγο για τα άμεσα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν τόνισε ότι μονόδρομος είναι ο συνεργατισμός, ενώ οι παθογένειες και οι αρνητικές χροιές θα πρέπει να μείνουν στο παρελθόν.

Ανδρέας Πουλάς: Ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα που θα διεκδικεί

«Βρισκόμαστε εδώ στην αφετηρία της ανασυγκρότησης του συνεταιριστικού κινήματος», τόνισε στη συνέχεια ο Ανδρέας Πουλάς, υπεύθυνος για τα αγροτικά από το ΚΙΝΑΛ και υ, ο οποίος έκανε λόγο για το μεγάλο κενό που έχει δημιουργηθεί στο συνεταιριστικό κίνημα.

«Το κενό αυτό ήρθε τώρα να το καλύψει η ΕΘΕΑΣ, σημείωσε ο Ανδρέας Πουλάς, τονίζοντας την βαθιά πεποίθηση του ότι για μια ισχυρή αγροτική οικονομία, χρειάζεται και ένα ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα που θα διεκδικεί.

Μάκης Βορίδης: Να προχωράτε ενωμένοι και εγώ θα σας καμαρώνω

Στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, στις υποχωρήσεις που έγιναν και τα καθοριστικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν στην κατεύθυνση της «γέννησης» και σύστασης της ΕΘΕΑΣ, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, όπου επί των ημερών του, όταν δηλαδή αυτός κατείχε το χαρτοφυλάκιο του ΥπΑΑΤ η ιδέα της ανασυγκρότησης του συνεταιριστικού κινήματος μέσω της ΕΘΕΑΣ πήρε σάρκα και οστά.

«Στο νέο ξεκίνημα σας καλά αποτελέσματα και ενωμένοι να προχωρήσετε. Εγώ θα σας καμαρώνω», είπε ο Μάκης Βορίδης.

Γιώργος Στύλιος: Νέες προκλήσεις στη νέα εποχή

Στις νέες προκλήσεις που φέρνει η νέα εποχή, αναφέρθηκε στην συνέχεια ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος,

Πώς θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο; Θα σπάσουμε την γραφειοκρατία, θα κάνουμε τον κόσμο ψηφιακό, θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της νέας εποχής, να προχωρήσουμε μπροστά χτυπώντας τις αγορές, είπε ο Γ. Στύλιος, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα κίνητρα που έχουν δοθεί στις ομάδες παραγωγών, τα συνεταιριστικά σχήματα, και τα οποία είχαν οικονομικά αποτελέσματα.

Κωνσταντίνος Μπαγινέτας: Φάρος που θα φωτίσει ένα σύγχρονο μέλλον

Ως ιστορική ημέρα χαρακτήρισε την ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της ΕΘΕΑΣ, ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. «Η σημερινή ημέρα είναι φάρος που θα φωτίσει ένα σύγχρονο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας την στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης να αποτελεί βασικός πυλώνας της οικονομίας ο πρωτογενής τομέας της χώρας.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, ο ειδικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ Δημήτρης Τσαγκαλίδης, ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπυρίδων Κίντζιος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα Σέρκος Χαρουτουνιάν.

Παρευρέθησαν επίσης, από την Τράπεζα Πειραιώς οι κ. Αλεξάνδρου, Αβαντάγγελος και Χανιωτάκης, καθώς και από την Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου και Συνεργατισμού οι κ. Μαρία Κουνάβη, και Αναστασία Παπουτσή.