Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το Περιφερειακό Σχέδιο για την Κλιματική Αλλαγή, επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες που αφορούν την γρήγορη ολοκλήρωση επικύρωσης του Σχεδίου προσαρμογής στη Δυτική Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Λάμπρος Δημητρογιάννης περιέγραψε τη στρατηγική της Περιφέρειας, μέσω του σχεδίου, απέναντι στην κλιματική αλλαγή με βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, και τη θωράκισή της έναντι αυτής.

«Ο σχεδιασμός γίνεται με γνώμονα να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον ενώ οι βασικοί πυλώνες του Περιφερειακού Σχεδίου αφορούν, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Δυτικής Ελλάδας, τηνπαρακολούθηση υλοποίησης και αποτελεσματικότητας δράσεων με τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, τηνενδυνάμωση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας για έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση καθώς και την επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών»τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης.

Σημειώνεται ότι από την ανάλυση που προέκυψε, το κλίμα της Δυτικής Ελλάδας θα είναι τις επόμενες δεκαετίες πιο θερμό και ξηρό, με σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, και με αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων φαινομένων, κυρίως ξηρασία, πλημμύρες και κύματα καύσωνα. Στις κλιματικές μεταβολές που αναμένεται να επηρεάσουν την Περιφέρεια συγκαταλέγεται και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Επιπλέον, ο κ. Δημητρογιάννης ανέφερε τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σχεδίου Κλιματικής Αλλαγής της Δυτικής Ελλάδας, σε σχέση με άλλα περιφερειακά σχέδια:

  • Την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε υλοποίηση έργου ή προγράμματος.
  • Την εφαρμογή Δικτύου Συλλογής Δεδομένων για ολική και συνεχόμενη παρακολούθηση των κλιματικών συνθηκών.
  • Τη σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής.

Ύστερα από την υπερψήφιση της εισήγησης, ο κ. Δημητρογιάννης δήλωσε:  «Ευχαριστώ το Περιφερειακό Συμβούλιο για την αποδοχή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Αποδεικνύεται με αυτό τον τρόπο η σημαντικότατη προεργασία που έχει γίνει για ένα μείζον θέμα για όλους μας. Το σχέδιό μας αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σημαντική θετική επίδραση στο σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων που εξετάζονται, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει με στόχο την προσαρμογή των τομέων της οικονομίας και των γεωγραφικών περιοχών της Π.Δ.Ε. στην  κλιματική αλλαγή.  Η εφαρμογή του σχεδίου για την κλιματική αλλαγή  θα δράσει θετικά σε όλους τους τομείς, προασπίζοντας την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και θα περιορίσει οικονομικές ζημιές από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί ΚΥΑ για τους περιβαλλοντικούς όρους του Περιφερειακού Σχεδίου, τα μέτρα και οι δράσεις του οποίου αναμένεται να καθοριστούν σύντομα σε νέα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.