Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Διαδικτυακή έρευνα για τη χρήση λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης

Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των καλλιεργειών και στις αποδόσεις των αγροκτημάτων.

Τα τελευταία 100 χρόνια, η ανάπτυξη και η απελευθέρωση νέων λιπασμάτων έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στις γεωργικές πρακτικές. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα παραγόμενα προϊόντα λιπασμάτων βασίζονται σε ορυκτούς πόρους, οι οποίοι είναι περιορισμένοι. Μια πολλά υποσχόμενη πρακτική είναι η χρήση λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδιοκτητών Γης, η DLV (United Experts) και το Πανεπιστήμιο της Γάνδης ξεκινούν μια έρευνα για να αξιολογήσουν την πρόθεση (από οικονομικής και ψυχολογικής πλευράς) για τα λιπάσματα βιολογικής προέλευσης και να προσδιορίσουν τις αγοραστικές προτιμήσεις καθώς και για τη διερεύνηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Το έργο REFLOW και Ferticycle έχουν χορηγηθεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα διατίθεται στην ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε παραγωγούς και συμβούλους για γεωργικές δραστηριότητες. Η άποψη των συμμετεχόντων θα συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της χρήσης λιπασμάτων βιολογικής προέλευσης. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη.

Λάβετε μέρος στο ερωτηματολόγιο εδώ.