Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τα ελαιόδεντρα

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους ελαιοπαραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Καταπολέμηση συνιστάται μόνο σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία (30-40% της κανονικής) και εφόσον παρατηρηθούν σημαντικές προσβολές. Όπου κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση, να γίνει στο κρόκιασμα (στάδιο F).

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Οδηγίες: Να γίνει καταπολέμηση μόνο όπου η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχουν σοβαρές προσβολές ταξιανθιών (πάνω από 30% προσβεβλημένες ταξιανθίες).

ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΒΛΑΣΤΩΝ

Το θηλυκό ωοτοκεί σε ομάδες, σε τραύματα και κυρίως σε σχισμές του φλοιού κλαδίσκων, που προκαλούνται από διάφορα αίτια (ωοτοκίες Cicadidae, Jassidae, χαλαζόπτωση κλπ). Οι προνύμφες ζουν ομαδικά στο χώρο του κάμβιου. Σημαντικές ζημιές μπορεί να προκαλέσει σε φυτώρια και σε νεαρά δένδρα. Σε παραγωγικά δένδρα οι ζημιές δεν είναι αξιόλογες.

Οδηγίες: Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων προτού οι προνύμφες πέσουν στο έδαφος. Αποφύγετε την δημιουργία πληγών στους βλαστούς (βοηθά έμμεσα στο να μην υπάρξουν προσβολές).

Σε νεαρά  δένδρα, φυτώρια και νεαρά εμβόλια που υπάρχουν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση.

ΑΚΑΡΕΑ

Προσβάλλουν τους βλαστούς και τα φύλλα που εμφανίζουν παραμορφώσεις, και προκαλούν πτώση των ανθέων και των καρπών, αφού ο σχηματισμός των ταξιανθιών συμπίπτει με τη μέγιστη πληθυσμιακή τους πυκνότητά.

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν προσβολές σε αρκετούς ελαιώνες. Ο βαθμός προσβολής ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού και την περιοχή.

Οδηγίες: Για την αντιμετώπιση τους, σε ελαιώνες που υπάρχουν προσβολές (5-10 άτομα ανά ταξιανθία), να γίνει επέμβαση πριν την ανθοφορία (κλειστή ταξιανθία).

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ (Φλοιοτρίβης- Φλοιοφάγος)

Αφαίρεση των μισόξερων ή ξερών κλάδων και κλαδίσκων και απομάκρυνση τους από τον ελαιώνα.

Τα ελαιόδενδρα να βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση με εφαρμογή λιπάνσεων και άλλων καλλιεργητικών φροντίδων.

Σε ελαιώνες με έντονες προσβολές να γίνει επέμβαση αυτήν την εποχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  • Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
  • Οι εφαρμογές των δραστικών ουσιών να μην υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αναγραφόμενο αριθμό.