Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βαμβάκι: Οι πιστώσεις για το πρόγραμμα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Με το ποσό των 65.790 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν οι περιφέρειες της χώρας για το Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας 2022.

Η κατανομή έχει ως εξής:

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - ποσό 10.740 ευρώ
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - ποσό 15.790 ευρώ
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας - ποσό 26.830 ευρώ
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ποσό 7.690 ευρώ
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - ποσό 4.740 ευρώ

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά την φυτοπροστασία των βαμβακοφυτειών με ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών, την επιτόπια παρακολούθηση των βαμβακοφυτειών του δικτύου, την εγκατάσταση των φερομονικών παγίδων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις θέσεις καλλιέργειας που έχουν επιλεγεί από το επικαιροποιημένο σχέδιο παρακολούθησης την έκδοση δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας με τις διαπιστώσεις, τις προβλέψεις, τις οδηγίες παρακολούθησης των καλλιεργειών κ.λπ.

Κεντρικός συντονιστής του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και περιφερειακός συντονιστής τα κατά τόπου ΠΚΠΦΠ&ΦΕ.

Τα παραπάνω ποσά θα κατανεμηθούν από τις Περιφέρειες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με την κατάσταση προϋπολογισμού Γ.Π. Βαμβακοκαλλιέργειας έτους 2022.