Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι αλλάζει για τους Γενετικούς Πόρους

Τροποποιείται η υπουργική απόφαση περί Καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2.

Συγκεκριμένα, εάν κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής (2022), διαπιστωθεί η ανάγκη παράτασης εκτέλεσης της Δράσης, η υποβολή των φακέλων από τους δικαιούχους θα γίνει το διάστημα από 10 Μαρτίου 2022 έως 10 Απριλίου 2022.

Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για παράταση έχουν οι ενταγμένοι δικαιούχοι των οποίων η περίοδος υλοποίησης της Δράσης λήγει εντός του 2022.

Σε ό, τι αφορά την χρονική διάρκεια εκτέλεσης της δράσης, σύμφωνα με την τροποιητική απόφαση, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση για παράταση υλοποίησης της Δράσης, έως 31 Οκτωβρίου 2023, υποβάλλοντας αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης