Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: Τα ποσά ενίσχυσης έξι προϊόντων

Το ποσό των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2021, οι οποίες πρόκειται να καταβληθούν στους δικαιούχους το αμέσως επόμενο διάστημα, καθορίστηκε με τις υπουργικές αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, οι τιμές για έξι προϊόντα έχουν ως εξής:

  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 78,76 ευρώ/εκτάριο (7,87 ευρώ/στρέμμα).
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 170,93 ευρώ/εκτάριο (17,09 ευρώ/στρέμμα).
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 120,25 ευρώ/εκτάριο (12,02 ευρώ/στρέμμα).
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια μήλων, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 418,55 ευρώ ανά εκτάριο (41,8 ευρώ/στρέμμα).
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 93,09 ευρώ/εκτάριο (9,3 ευρώ/στρέμμα).
  • Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 57,09 ευρώ/εκτάριο (5,7 ευρώ/στρέμμα).

Δείτε αναλυτικά τα ΦΕΚ εδώ και εδώ.