Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Προβληματισμοί για τον τομέα του χοιρινού κρέατος

Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας χοιρινού κρέατος και προϊόντων χοιρινού κρέατος. 

Καθώς ο τομέας αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια ευρωπαϊκή ομάδα προβληματισμού για το χοιρινό κρέας για να επανεξετάσει όλες τις πτυχές του τομέα για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του σε κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κλιματικούς, υγείας και καλή διαβίωση των ζώων.

Ο τομέας του χοιρινού κρέατος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες εδώ και αρκετούς μήνες λόγω του συνδυασμού ορισμένων αρνητικών παραγόντων, δηλαδή υγειονομικούς περιορισμούς που επηρεάζουν την κατανάλωση εκτός σπιτιού στο πλαίσιο του COVID-19, επιβράδυνση των εξαγωγών προς την Κίνα, περαιτέρω εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε περισσότερες χώρες της ΕΕ και αυξήσεις στο κόστος των εισροών. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει πρόσθετο αντίκτυπο στον τομέα, δεδομένης της ανάγκης για ζωοτροφές και της ανάγκης να βρει άλλες αγορές για ευρωπαϊκές εξαγωγές χοιρινού κρέατος.

Η ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας του κλάδου, ιδιαίτερα σε σχέση με τις εισαγόμενες φυτικές πρωτεΐνες, είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη. Αυτό απαιτεί εις βάθος προβληματισμό, καθώς οι σημερινές δυσκολίες υπερβαίνουν τις εποχιακές διακυμάνσεις του κύκλου των χοίρων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συγκλήθηκε μια εναρκτήρια συνάντηση στις 10 Μαρτίου από τον Επίτροπο για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, Janusz Wojciechowski. Η σημερινή συζήτηση θα είναι για την εξάρτηση από τις εισαγωγές για ζωοτροφές.

Με τη διευκόλυνση του τμήματος γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η European Pigmeat Reflection Group έχει τη μορφή κοινών συνεδριάσεων της Ομάδας Πολιτικού Διαλόγου για τα Ζωικά Προϊόντα (Section Pigmeat) που συγκεντρώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση Γεωργίας Αγορές (Τμήμα Ζωικά Προϊόντα) συγκεντρώνοντας εθνικούς εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη.

Εκτός από αυτή την εναρκτήρια συνάντηση, έχουν προγραμματιστεί πέντε συναντήσεις μέχρι το τέλος του έτους. Κάθε συνάντηση θα είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα με τις εκθέσεις να δημοσιοποιούνται προς όφελος όλων. Η έκθεση της συνεδρίασης θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις απόψεις που εκφράζονται από τους ομιλητές (παράγοντες της αγοράς, ακαδημαϊκοί, αρχές των κρατών μελών, στελέχη της Επιτροπής), αλλά και τις εξωτερικές συνεισφορές που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι πέντε εκθέσεις της συνεδρίασης θα εισρεύσουν σε μια τελική έκθεση με πιθανές συστάσεις που θα παραδοθούν στις αρχές του 2023.

Η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 6 Απριλίου. Θα είναι αφιερωμένο στην κοινωνικοοικονομική δυναμική του κλάδου. Οι επόμενες συναντήσεις θα ασχοληθούν με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις του κλάδου, καθώς και με ζητήματα για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.