Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πράσινος αγρο-τουρισμός: σε Δημόσια Διαβούλευση η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η διαβούλευση είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί έως και τις 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.

Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΔΩ αναρτήθηκε το  προσχέδιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση «Πράσινος αγρο-τουρισμός» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους σε αυτή και τη διατύπωση των παρατηρήσεών τους.

Σχόλια είναι δυνατό να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις  akessisi@hq.minagric.gr και entamposi@hq.minagric.gr.