Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ουκρανικό και ΚΑΠ στο Συμβούλιο Γεωργίας

Η κατάσταση της αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων μετά την εισβολή στην Ουκρανία, βασικό θέμα στο προσεχές Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, στις 21 Μαρτίου.

Σε συνέχεια της έκτακτης βιντεοδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα ανταλλάξουν εκ νέου απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συζήτηση ενδέχεται να επικεντρωθεί στον προσδιορισμό μέτρων για την κατοχύρωση της επισιτιστικής ασφάλειας στην ΕΕ, τόσο για την περίοδο αμέσως μετά την εισβολή όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ενδέχεται επίσης να εξεταστεί ο πιθανός αντίκτυπος του πολέμου στον επισιτιστικό εφοδιασμό των χωρών εκτός της ΕΕ.

Κατά την προηγούμενη σύνοδο, οι υπουργοί συζήτησαν τον δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας στην αγορά βασικών γεωργικών εισροών και βασικών προϊόντων, όπως το φυσικό αέριο, τα λιπάσματα και οι ζωοτροφές. Οι υπουργοί εξέφρασαν επίσης την ομόφωνη αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία.

Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων που προβλέπονται στη νέα κοινή γεωργική πολιτική.

Σύμφωνα με την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2023-2027, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έπρεπε να υποβάλει στην Επιτροπή, έως το τέλος του 2021, σχέδιο στο οποίο καθορίζονται οι ειδικές ανάγκες και τα εργαλεία του και προσδιορίζονται εθνικοί στόχοι σύμφωνα με τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τα σχέδια αυτά και θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει.